TIÊU SAU CẮT DÂY (T3)

Tuần thứ 3 sau khi sử dụng LASILAT + PHYTOBAL. Dây tiêu lên mạnh mẽ, đọt xuất hiện vài chục sợi mỗi gốc, khiến chủ vườn sợ cây Trôm chịu không nổi trong vài tuần tới. Chủ vườn chủ động bẻ đọt để cây Trôm phát triển kịp. Nếu không làm thì phải ghép ké …

TIÊU SAU CẮT DÂY (T3) Read More »