PHÂN HỮU CƠ
phân ra rễ sikaychi
85.000  68.000 
điều hòa sinh trưởng phytobal
90.000  72.000 
nuôi trái bóng mượt biomino
120.000  96.000 
Xem thêm
PHÂN BÓN LÁ
kich thich ra hoa megaphos
100.000  80.000 
phat trien la lasilat
90.000  72.000 
bóng trái, nặng ký bioksi
90.000  72.000 
Xem thêm
MEN VI SINH – Ủ PHÂN VI SINH

ỨNG DỤNG

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CẢI CÚC THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

1. THỜI VỤ. – Gieo tháng 9 đến tháng 12. 2. GIỐNG. – Nguồn giống: Sử dụng các giống chất […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CẢI CỦ ĂN LÁ THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

1. THỜI VỤ. – Chính vụ: Gieo tháng 8 đến tháng 12. – Trái vụ: Gieo tháng 1- tháng 7. […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CẢI CHÍP THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

SẢN XUẤT CẢI CHÍP 1. THỜI VỤ. – Vụ sớm: Gieo tháng 8- tháng 9. – Chính vụ: Gieo tháng […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CẢI BẢY SẮC CẦU VỒNG THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

RAU BẢY SẮC CẦU VỒNG 1. THỜI VỤ – Chính vụ: Gieo từ tháng 8 đến tháng 12. – Trái […]

Ủ 500 TẤN BÃ BÙN MÍA CÔNG TY TTC

Sau đây là quy trình ủ phân 500 tấn một ngày. Bên mua hàng cần cung cấp thiết bị, đầu […]

Ủ PHÂN VI SINH TỪ PHÂN BÒ ƯỚT & CHUỐI

SẢN XUẤT PHÂN VI SINH Nguyên liệu: Thực vật đã phơi héo: bắp chuối, lá chuối đã được băm bằng […]

Scroll