Monthly Archives: Tháng Sáu 2017

QUY TRÌNH LÀM BÔNG TIÊU

SAU THU HOẠCH 80% Xịt 35ml BIOMINO/20 lít nước, 2 lần cách nhau 15 ngày để tăng cường dinh dưỡng, chống suy cây. SAU THU HOẠCH 100% Cắt tỉa, dọn vườn. Rửa vườn bằng Revus Opti, Eddy, COC85, Norshield, và quét gốc bằng Norshield. Vườn thiếu nước nên chờ vào mưa, vì cây sẽ không […]