TIÊU SAU CẮT DÂY (T3)

Tuần thứ 3 sau khi sử dụng LASILAT + PHYTOBAL. Dây tiêu lên mạnh mẽ, đọt xuất hiện vài chục sợi mỗi gốc, khiến chủ vườn sợ cây Trôm chịu không nổi trong vài tuần tới. Chủ vườn chủ động bẻ đọt để cây Trôm phát triển kịp. Nếu không làm thì phải ghép ké cây gòn vào. Do vậy, hình ảnh của tuần thứ 3 không sum xuê vì đã bẻ rất nhiều.

Nhận xét của chủ vườn là dây Tiêu rất khỏe, đọt tím mập mạp, lá xanh dày và lên rất nhiều đọt. Khả năng lên mạnh sau vài tuần tiếp theo, nếu không cột dây sớm thì không kịp.