TIÊU SAU CẮT DÂY (T1)

Tiêu cắt dây có độ tuổi thích hợp khoảng 12 tháng. Sau cắt dây 3 ngày, nên dùng Lân ổn định hệ rễ. Thời gian này chưa bón NPK các loại.

Tiêu sau cắt dây khoảng 20-30 ngày sẽ ra rễ ổn định, có thể hút dinh dưỡng nên sẽ ra mầm mới.

Thay vì cung cấp NPK để cây sử dụng, chúng ta pha LASILAT + PHYTOBAL để phun đều lên cành lá. Bộ đôi dinh dưỡng này sẽ cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cây, điều hòa sinh trưởng một cách tự nhiên, giúp cành lá phát triển mạnh, rễ ra khỏe.

Dưới gốc để bộ rễ phát triển mạnh, cần bổ sung phân chuồng hoai mục bằng men TRICHO ENDIM + phân ra rễ SIKAYCHI

Sau một tuần sử dụng LASILAT + PHYTOBAL:

Sau khi sử dụng 1 tuần, ngọn Tiêu lên mạnh, mập mạp, lá xanh, dày và to. Sẽ tiếp tục cập nhật cho tuần thứ 2 sau sử dụng.