Tag Archives: rau cải cúc

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CẢI CÚC THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

rau cải cúc

1. THỜI VỤ. – Gieo tháng 9 đến tháng 12. 2. GIỐNG. – Nguồn giống: Sử dụng các giống chất lượng cao được cung ứng từ các Công ty có uy tín. – Lượng hạt giống: 30kg/ha. 3. LÀM ĐẤT, LÊN LUỐNG. – Chọn đất thịt nhẹ, cát pha có thành phần cơ giới nhẹ, […]