Tag Archives: rau ăn lá

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CẢI BẢY SẮC CẦU VỒNG THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

RAU BẢY SẮC CẦU VỒNG 1. THỜI VỤ – Chính vụ: Gieo từ tháng 8 đến tháng 12. – Trái vụ: Gieo từ tháng 1 đến tháng 3. 2. GIỐNG – Nguồn giống: Sử dụng các giống chất lượng cao được cung ứng từ các Công ty có uy tín, đáp ứng yêu cầu của […]