Tag Archives: canh tac ot

TRICHO ENDIM CHO ỚT, CÀ TÍM, DƯA HẤU

TRICHO ENDIM TRÊN CÂY ỚT: Pha 20gram TRICHO ENDIM và 35 ml SIKAYCHI cho bình 20 lít nước, tưới trực tiếp lên ớt con mới được 2-3 lá thật. 7 – 10 ngày sau khi ớt được đưa ra trồng ngoài ruộng, ớt đã bén rễ, tiếp tục tưới trực tiếp lên cây với liều […]