Category Archives: CÂY RAU MÀU

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CẢI CÚC THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

rau cải cúc

1. THỜI VỤ. – Gieo tháng 9 đến tháng 12. 2. GIỐNG. – Nguồn giống: Sử dụng các giống chất lượng cao được cung ứng từ các Công ty có uy tín. – Lượng hạt giống: 30kg/ha. 3. LÀM ĐẤT, LÊN LUỐNG. – Chọn đất thịt nhẹ, cát pha có thành phần cơ giới nhẹ, […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CẢI CỦ ĂN LÁ THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

lá củ cải

1. THỜI VỤ. – Chính vụ: Gieo tháng 8 đến tháng 12. – Trái vụ: Gieo tháng 1- tháng 7. 2. GIỐNG. – Nguồn giống: Sử dụng các giống chất lượng cao được cung ứng từ các Công ty có uy tín. – Lượng hạt giống: 90kg/ha. 3. LÀM ĐẤT, LÊN LUỐNG. – Chọn đất […]

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CẢI BẢY SẮC CẦU VỒNG THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP

RAU BẢY SẮC CẦU VỒNG 1. THỜI VỤ – Chính vụ: Gieo từ tháng 8 đến tháng 12. – Trái vụ: Gieo từ tháng 1 đến tháng 3. 2. GIỐNG – Nguồn giống: Sử dụng các giống chất lượng cao được cung ứng từ các Công ty có uy tín, đáp ứng yêu cầu của […]