Category Archives: CÂY LƯƠNG THỰC

QUY TRÌNH TRỒNG KHOAI TÂY

Khoai Tây là cây cần nhiều dinh dưỡng, phản ứng rất tốt với phân hữu cơ. Từ khi mọc đến trước khi hình thành củ, khoai Tây cần rất nhiều đạm. Thời kỳ hình thành và phát triển củ rất cần lân và kali. Làm đất, bón lót: Đất cần cày sâu, bừa kỹ, làm […]