Category Archives: CÂY CÔNG NGHIỆP

QUY TRÌNH TRỒNG ĐẬU PHỘNG

CHỌN VÀ LÀM ĐẤT Đậu phộng thích hợp loại đất nhẹ như đất cát pha, thịt pha, thịt nhẹ v.v.. Không nên luân canh với đất đã trồng đậu phộng trước đó đã bị các bệnh như chết ẻo, thối quả, héo vi khuẩn hoặc đất đã trồng cây họ đậu, họ cà.v.v.. Đất cần […]