TĂNG NĂNG SUẤT CHO TIÊU KINH DOANH

– Địa điểm thực nghiệm: Krong Năng, Đăk Lăk.

– Số lượng: 1.800 trụ

– Tuổi tiêu: 3 năm

– Tình trạng vườn: đang thu hoạch, 2,8 tấn/năm

– Sản phẩm sử dụng:

  1. LASILATPHYTOBAL phun định kỳ lên thân lá.
  2. Phân bò hoặc phân dê ủ hoai với Men vi sinh TRICHO ENDIM.
  3. Định kỳ 2 tháng đổ gốc SIKAYCHI để phát triển bộ rễ mạnh khỏe. Xịt khắp vườn TRICHO ENDIM để tăng cường vi sinh phòng trừ nấm và tuyến trùng.
  4. Phân NPK hữu cơ

– Phương pháp thử nghiệm: so sánh 2 khu vực sử dụng và không sử dụng sản phẩm trên.

– Đánh giá chủ vườn : Sản phẩm tốt, hiệu quả cao, tăng năng suất ưu việt, cây chống chịu bệnh tốt.

Bà con có thể tham khảo: quy trình trồng tiêu

Hình ảnh đối chứng (các trụ không dùng bộ sản phẩm trên)

Hình ảnh tiêu dùng bộ phân hữu cơ vi sinh:

Hình ảnh tiêu rối loạn dinh dưỡng phục hồi cho chuỗi: