PHỤC HỒI VƯỜN SAU BỆNH

– Địa điểm thực nghệm: Kiến Đức, Đăk Nông.

– Số lượng: 400 trụ tiêu bị bệnh tuyến trùng, rệp sáp

– Tuổi tiêu: 4 năm.

– Tình trang vườn: toàn bộ vườn bị bệnh tuyến trùng, chết nhanh, rệp sáp, chủ vườn đã bỏ và ý định nhổ bỏ trồng tiêu mới.

– Sản phẩm sử dụng:

  1. LASILATPHYTOBAL phun định kỳ lên thân lá.
  2. Phân bò hoặc phân dê ủ hoai với Men vi sinh TRICHO ENDIM.
  3. Định kỳ 2 tháng đổ gốc SIKAYCHI để phát triển bộ rễ mạnh khỏe. Xịt khắp vườn TRICHO ENDIM để tăng cường vi sinh phòng trừ nấm và tuyến trùng.
  4. Phân NPK hữu cơ

Lưu ý: để phục hồi vườn bệnh cần sử dụng thuốc hóa học chuyên trị trước 2 tuần, sau đó dùng nhiều phân chuồng ủ mục và tăng cường hệ vi sinh vật bằng TRICHO ENDIM, cùng với việc bung rễ mạnh bằng SIKAYCHI. Trên lá cần thêm dinh dưỡng LASILAT và PHYTOBAL để tăng cường đề kháng giúp vườn tiêu vượt qua kỳ bệnh nặng.

– Phương pháp thử nghiệm: so sánh 2 thời điểm, trước và sau khi sử dụng sản phẩm.

– Đánh giá chủ vườn : Bất ngờ với sự phục hồi của vườn sau khi bị bệnh. Tiếp tục sử dụng để phát triển cây bền vững

Bà con có thể tham khảo: quy trình trồng tiêu

Hình ảnh vườn tiêu đã bị ảnh hưởng bởi nhiều loại bệnh: tuyến trùng, chết nhanh, rệp sáp

Hình ảnh vườn Tiêu được phục hồi sau khi sử dụng sản phẩm: