PHÁT TRIỂN CHỒI, CÀNH CHO TIÊU PHỦ TRỤ

– Địa điểm thử nghiệm: Cư Mgar, Đăk Lăk.

– Số lượng: 300 trụ.

– Thời gian sử dụng: 3 tháng

– Tuổi tiêu: 1 năm 6 tháng.

– Sản phẩm sử dụng:

  1. LASILATPHYTOBAL phun định kỳ lên thân lá.
  2. Phân bò hoặc phân dê ủ hoai với Men vi sinh TRICHO ENDIM.
  3. Định kỳ 2 tháng đổ gốc SIKAYCHI để phát triển bộ rễ mạnh khỏe. Xịt khắp vườn TRICHO ENDIM để tăng cường vi sinh phòng trừ nấm và tuyến trùng.

– Tình trạng vườn: vườn tiêu phân hóa mầm, ra ác nhiều, rễ lá cứng cáp, rễ tơ nhiều, cây xanh tốt, chống chịu bệnh đầu mùa cao khi sử dụng TRICHO ENDIM.

– Đánh giá chủ vườn: Sau khi sử dụng đọt bung quá nhanh không kịp cột, cây tiêu xanh tốt và cứng cáp hơn nhiều, tỷ lệ mắc bệnh thấp.

Bà con có thể tham khảo: quy trình trồng tiêu