KIẾN THIẾT CƠ BẢN (TIÊU CON)

– Địa điểm thực nghiệm: Pleiku, Gia Lai

– Số lượng: 3.000 trụ

– Thời gian sử dụng: 1 năm

– Tuổi tiêu: 1 năm tuổi

– Sản phẩm sử dụng :

  1. LASILATPHYTOBAL phun định kỳ lên thân lá.
  2. Phân bò hoặc phân dê ủ hoai với Men vi sinh TRICHO ENDIM.
  3. Định kỳ 2 tháng đổ gốc SIKAYCHI để phát triển bộ rễ mạnh khỏe. Xịt khắp vườn TRICHO ENDIM để tăng cường vi sinh phòng trừ nấm và tuyến trùng.

– Tình trạng cây trồng: Vườn tiêu đang xanh tốt, phát triển đúng chu trình, tỷ lệ bệnh thấp, độ phủ trụ nhanh, rễ lá cứng cáp, rễ non nhiều, Môi trường đất tơi xốp thoát nước tốt.

– Đánh giá chủ vườn: Hiệu quả cao, hiện vẫn tiếp tục tin tưởng và sử dụng.

Bà con có thể tham khảo: quy trình trồng tiêu