QUY TRÌNH TRỒNG TỎI

XỬ LÝ TỎI GIỐNG

Ngâm củ giống vào dung dịch SIKAYCHI (pha 35ml vào 20 lít nước) trong 10 – 15 phút thì vớt ra để ráo rồi đem trồng để phòng thối củ giống.

BÓN LÓT (1000 M2)

Phân chuồng 1 -2 tấn + Super Lân 25 – 30 Kg + Kali 5kg + 500 gram TRICHO ENDIM.

NGAY SAU TRỒNG

Pha 35ml SIKAYCHI vào bình 20 lít, tưới đều lên củ nhằm ra rễ.

THÚC LẦN 1 (10 – 15 NGÀY SAU TRồNG).

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 2 (SAU LầN 1 KHOảNG 10 – 15 NGÀY).

Bón SA 40 – 45 kg/1000m2

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 3 (SAU LầN 2 KHOảNG 10 – 15 NGÀY).

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 4 (SAU LầN 3 KHOảNG 10 – 15 NGÀY).

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 5 (SAU LầN 4 KHOảNG 10 – 15 NGÀY).

Bón 20Kg SA

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 6 (SAU LầN 5 KHOảNG 10 – 15 NGÀY).

Bón 20kg Kali sulfate

Pha 35ml MEGAPHOS vào bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 7 (SAU LầN 6 KHOảNG 10 – 15 NGÀY).

Pha 35ml MEGAPHOS vào bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 8 (SAU LầN 7 KHOảNG 10 – 15 NGÀY).

Pha 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước, xịt 1 – 2 lần để tăng trọng lượng củ. Đạt năng suất cao

Trả lời