QUY TRÌNH TRỒNG RAU ĂN LÁ

BÓN LÓT (1000 m2)

Phân chuồng 1.5-2 tấn + Urê 2-2.5Kg +Super Lân 12-15Kg +Kali 3Kg + 500 gram TRICHO ENDIM.

GIAI ĐOẠN NON

Pha 35ml SIKAYCHI vào bình 20 lít, tưới đều lên gốc nhằm ra rễ.

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN THÂN LÁ

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun 2 lần cách nhau 7 ngày. Giúp tăng chất xanh và hương vị ngon hơn.

THU HOẠCH

Pha 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước, phun 1-2 lần trước thu hoạch.

Trả lời