QUY TRÌNH TRỒNG ỚT

BÓN LÓT (1000 M2)

Phân chuồng 1.5 -2 tấn + Urê 15kg + Super Lân 40 Kg + Kali 15-20kg + 500 gram TRICHO ENDIM.

Vôi 80 – 100 kg (bón trước khi làm đất).

PHỤC HỒI CÂY SAU TRỒNG (HỒI XANH)

Pha 35ml SIKAYCHI vào bình 20 lít, tưới đều lên gốc nhằm ra rễ. Phun 2 lần cách nhau 5 – 7 ngày.

THÚC LẦN 1

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun 1-2 lần cách nhau 5-7 ngày.

RA HOA – ĐẬU TRÁI

Bón Urê 7kg + Kali 5 kg

Pha 35ml MEGAPHOS vào bình 20 lít nước. Phun 1-2 lần cách nhau 5-7 ngày.

THÚC TRÁI

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun 2 lần cách nhau 7 ngày.

Pha 35ml BIOMINO vào bình 20 lít nước. Phun 2 lần cách nhau 7 ngày.

THU HOẠCH

Thúc chín tập trung và lên màu đẹp: Pha 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước. Phun 1-2 lần trước thu hoạch 10 – 12 ngày.

Ngay sau mỗi đợt thu hoạch: bón phân và phun trở lại từ bước THÚC LẦN 1.

Trả lời