QUY TRÌNH TRỒNG KIỆU

XỬ LÝ GIỐNG

Tách củ Kiệu giống thành từng tép. Ngâm vào dung dịch SIKAYCHI (35ml cho bình 20 lít nước) trong vòng 10-15 phút. Vớt ra để ráo rồi đem trồng để phòng thối củ giống.

BÓN LÓT (1000 m2)

Phân chuồng 2-3 tấn +Super Lân 20-30Kg + Kali 15Kg + Tro bếp 10Kg + 500 gram TRICHO ENDIM.

PHỤC HỒI CÂY SAU TRỒNG (HỒI XANH)

Pha 35ml SIKAYCHI vào bình 20 lít, tưới đều lên gốc nhằm ra rễ. Phun 2 lần cách nhau 5 – 7 ngày.

THÚC LẦN 1 (10-15 ngày sau trồng)

Bón 3-4Kg Urê

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun 2 lần cách nhau 7 ngày.

THÚC LẦN 2 (30-35 ngày sau trồng)

Bón 3-4Kg Urê + 1Kg Kali

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun 2 lần cách nhau 7 ngày để Kiểu đẻ nhánh tối đa.

GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH & NUÔI CỦ

Khi củ hình thành. Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun cách nhau 7-10 ngày tới trước thu hoạch.

Trước khi thu hoạch 10-15 ngày, pha 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước. Phun 1-2 lần để củ chắc, nặng ký.

Trả lời