QUY TRÌNH TRỒNG KHOAI TÂY

Khoai Tây là cây cần nhiều dinh dưỡng, phản ứng rất tốt với phân hữu cơ. Từ khi mọc đến trước khi hình thành củ, khoai Tây cần rất nhiều đạm. Thời kỳ hình thành và phát triển củ rất cần lân và kali.

Làm đất, bón lót:

Đất cần cày sâu, bừa kỹ, làm đất tơi nhỏ. Lên luống càng cao càng tốt.

Bón lót: lượng phân tính cho 1.000m2.

Phân chuồng 1-2 tấn, Urê (20-25kg), Super Lân (20-25Kg). tất cả được trộn đều và bón vào hốc, phủ một lớp đất mỏng lên trên tránh để củ giống tiếp xúc trực tiêp với phân.

Trồng, chăm sóc và bón thúc:

Khoai Tây có thể trồng bằng hạt, bằng củ hoặc bằng cây cấy mô, phổ biến là trồng bằng củ.

Khoảng cách trồng là 50x25cm, hoặc 60×25-30cm. Nên chọn lúc trời khô hanh để trồng khoai tây.

Khi cây cao 4-5cm: Tỉa bớt để định hình cây, pha 35ml SIKAYCHI cho 20 lít nước để giúp Khoai Tây phát triển mạnh thân lá và ra rễ mạnh.

Khi cây cao 5-10cm: Thời kỳ này Khoai Tây bắt đầu cần Kali, pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước. Kết hợp bổ sung hữu cơ cho đất tơi xốp giúp rễ phát triển, pha 35ml BIOMINO cho bình 20 lít nước, tưới 1 lần.

Sau đó, cứ cách 7-10 ngày. Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước.

Sau khi trồng 20-25 ngày: giai đoạn này Khoai Tây cần nhiều Lân, pha 35ml MEGAPHOS cho bình 20 lít nước.

Khi củ đã hình thành và phát triển: Thúc củ phát triển mạnh bằng cách pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước. Phun định kỳ cách nhau 7-10 ngày.

Trước khi thu hoạch 15-20 ngày. Pha 35ml BIOKSI cho bình 20 lít nước, phun 1-2 lần cách nhau 7 ngày để tăng hàm lượng tin bột và tăng trọng lượng củ.

Trả lời