QUY TRÌNH TRỒNG KHỔ QUA

XỬ LÝ HẠT GIỐNG

Pha 35ml SIKAYCHI cho 20 lít nước để ngâm hạt giống trong 20-30 phút. Sau đó vớt hạt ra để ráo. Đem gieo hoặc ủ cho đến khi nảy mầm rồi đem trồng.

BÓN LÓT (1000 m2)

Phân chuồng 3-5 tấn + Super Lân 30-50Kg + 1000 gram TRICHO ENDIM.

PHỤC HỒI CÂY SAU TRỒNG (HỒI XANH)

Pha 35ml SIKAYCHI vào bình 20 lít, tưới đều lên gốc nhằm ra rễ. Phun 2 lần cách nhau 5 – 7 ngày.

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN THÂN LÁ

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun 1-2 lần cách nhau 5-7 ngày.

TẠO MẦM HOA

Pha 35ml MEGAPHOS hoặc 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước.

GIAI ĐOẠN RA HOA RỘ

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun 1- 2 lần cách nhau 7 ngày.

NUÔI THÚC TRÁI

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun 2 lần cách nhau 7 ngày.

Pha 35ml BIOMINO vào bình 20 lít nước. Phun 1 lần.

Ngay sau mỗi đợt thu hoạch: bón phân và phun trở lại từ bước TẠO MẦM HOA

Pha 35ml MEGAPHOS hoặc 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước.

Trả lời