QUY TRÌNH TRỒNG HỒ TIÊU

PHỤC HỒI VƯỜN TIÊU SAU THU HOẠCH

BÓN PHÂN:

Sau thu hoạch 10-15 ngày, bón phân chuồng hoai hoặc phân hữu cơ: 5 Tấn + 1.000g TRICHO ENDIM để bón.

15-30Kg + NPK 100-200g (Tùy theo trụ cây hay trụ xây)

Phun qua lá: Sau khi cắt xả thu hoạch 5-7 ngày, pha 35ml LASILAT + 35ml PHYTOBAL cho 20 lít nước, phun định kỳ 10-15 ngày/lần đến trước khi ra hoa.

Tưới gốc:

Định kỳ 2 tháng dùng TRICHO ENDIM lên thân, cành, lá, rễ và khắp vườn để tăng cường vi sinh và nấm đối kháng hạn chế nấm bệnh, tuyến trùng. Pha 35ml SIKAYCHI cho bình 20 lít nước để tăng cường phát triển bộ rễ khỏe mạnh.

HỖ TRỢ TIÊU TẠO MẦM HOA

Tiến hành trước thời gian Tiêu ra hoa khoảng 1 tháng (tháng 3-4 âm lịch):

Bón 1 gốc: 100-150g DAP

Pha 35ml MEGAPHOS cho bình 20 lít nước, phun 1-2 lần cách nhau 10 ngày.  Nhằm hỗ trợ Tiêu phân hóa mầm hoa hoàn toàn. Nếu Tiêu quá sung, nên thay MEGAPHOS bằng cách pha 35ml BIOKSI cho bình 20 lít nước, phun 1-2 lần cách nhau 10 ngày.

SAU RA HOA

Trong giai đoạn mang trái, rễ Tiêu rất yếu, nhất là khi trái đã lớn. Chính vì thế, việc bón phân gốc giai đoạn này rất dễ làm tổn thương rễ Tiêu, mầm bệnh dễ xâm nhập làm hư thối rễ. Do đó, để dưỡng trái Tiêu, nên tăng cường hữu cơ hoai mục và phun dinh dưỡng qua lá.

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước, phun mỗi 10-15 ngày/lần cho tới khi thu hoạch.

Xen kẽ pha 35ml BIOMINO cho bình 20 lít nước, phun mỗi 20-30 ngày/lần cho tới khi thu hoạch.

GIAI ĐOẠN VÔ HẠT

Giúp Tiêu chắc, nặng, tăng độ cay thơm, chín nhanh và chín tập trung.

Pha 35ml BIOKSI cho bình 20 lít nước, phun 2 lần cách nhau 10 ngày trước khi thu hoạch 1 tháng.

Trả lời