QUY TRÌNH TRỒNG HẸ

XỬ LÝ HẸ TRƯỚC KHI LẤY GIỐNG

Trước khi nhổ hẹ giống 1-2 ngày. Phun hỗn hợp Regent 800WP và 35ml BIOKSI cho bình 20 lít nước.

Trước khi trồng hẹ. Nhúng gốc hẹ giống vào dung dịch MEGAPHOS (35ml pha cho 20 lít nước) để chống chết nhát sau trồng.

BÓN LÓT (1000 m2)

Phân chuồng 2-3 tấn + Urê 5Kg +Super Lân 20-30Kg + Kali 5Kg + 500 gram TRICHO ENDIM.

PHỤC HỒI CÂY SAU TRỒNG (HỒI XANH)

Pha 35ml SIKAYCHI vào bình 20 lít, tưới đều lên gốc nhằm ra rễ. Phun 2 lần cách nhau 5 – 7 ngày.

THÚC LẦN 1 (7-10 ngày sau trồng)

Bón 10Kg Urê + 5Kg DAP

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 2 (15-20 ngày sau trồng)

Bón 10Kg Urê + 5Kg DAP

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

CHĂM SÓC ĐẾN THU HOẠCH

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun cách nhau 7 ngày cho tới thu hoạch

Ngay sau mỗi đợt thu hoạch: phun thúc qua lá cho đến thu hoạch đợt tiếp theo, pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Cứ 7 ngày phun 1 lần.

Trả lời