QUY TRÌNH TRỒNG HÀNH TÍM

XỬ LÝ HÀNH GIỐNG

Ngâm củ giống vào dung dịch SIKAYCHI (pha 35ml vào 20 lít nước) trong 10 – 15 phút thì vớt ra để ráo rồi đem trồng để phòng thối củ giống.

BÓN LÓT (1000 M2)

Phân chuồng 1 -2 tấn + Super Lân 25 – 30 Kg + Kali 5kg + 500 gram TRICHO ENDIM.

NGAY SAU TRỒNG

Pha 35ml SIKAYCHI vào bình 20 lít, tưới đều lên củ nhằm ra rễ.

THÚC LẦN 1 (10 – 15 NGÀY SAU TRồNG).

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 2 (SAU LầN 1 KHOảNG 5 – 7 NGÀY).

Bón SA 35 – 40 kg/1000m2

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 3 (SAU LầN 2 KHOảNG 5 – 7 NGÀY).

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 4 (SAU LầN 3 KHOảNG 5 – 7 NGÀY).

Bón Kali Sulfate 20kg/1000m2

Pha 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 5 (TRƯớC THU HOạCH 10 – 15 NGÀY).

Pha 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước.

Trả lời