QUY TRÌNH TRỒNG HÀNH LÁ – HÀNH HOA

XỬ LÝ HÀNH GIỐNG

Trước khi nhổ hành giống 1 – 2 ngày: phun hỗ hợp Regent 800WP và 35ml BIOKSI cho bình 20 lít nước.

Trước khi trồng hành. Nhúng gốc hành vào dung dịch SIKAYCHI (35ml cho 20 lít nước).

BÓN LÓT (1000 M2)

Phân chuồng 1 -2 tấn + Super Lân 25 – 30 Kg + Kali 5kg + 500 gram TRICHO ENDIM.

PHỤC HỒI CÂY SAU TRỒNG (HỒI XANH)

Pha 35ml SIKAYCHI vào bình 20 lít, tưới đều lên gốc nhằm ra rễ. Phun 2 lần cách nhau 5 – 7 ngày.

THÚC LẦN 1 (7 NGÀY SAU TRồNG).

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 2 (14 ngày sau trồng).

Bón DAP 12-15kg + Kali 1-2 kg

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 3 (21 ngày sau trồng).

Bón NPK 15-20kg + Kali 1-2kg

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 4 (28 ngày sau trồng).

Bón DAP 15-20kg + Kali 2-3 kg

Pha 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước.

Trả lời