QUY TRÌNH TRỒNG DƯA LEO

XỬ LÝ HẠT GIỐNG

Pha dung dịch thuốc Viben C (tỷ lệ 1/1000) và Pha 35ml SIKAYCHI cho 20 lít nước để ngâm hạt giống trong 3-4 giờ. Ủ lên mầm rồi đem gieo.

BÓN LÓT (1000 M2)

Phân chuồng 1-1.5 tấn + Super Lân 20-25 Kg + 500 gram TRICHO ENDIM.

PHỤC HỒI CÂY SAU TRỒNG (HỒI XANH)

Pha 35ml SIKAYCHI vào bình 20 lít, tưới đều lên gốc nhằm ra rễ. Phun 2 lần cách nhau 5 – 7 ngày.

THÚC LẦN 1 (Cây có 1-2 lá thật)

Bón 2-3kg Urê

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun 1-2 lần cách nhau 5-7 ngày.

THÚC LẦN 2 (Dưa bắt đầu leo giàn)

Bón 7-10kg Urê + 3-4kg Kali

Pha 35ml MEGAPHOS hoặc 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 3 (hoa ra rộ)

Bón 7-10kg Urê + 4–5kg Kali

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

NUÔI THÚC TRÁI

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun 2 lần cách nhau 7 ngày.

Pha 35ml BIOMINO vào bình 20 lít nước. Phun 1 lần cách nhau 7 ngày.

Ngay sau mỗi đợt thu hoạch: bón phân và phun trở lại từ bước THÚC LẦN 2 của quy trình này cho đến cuối vụ Dưa leo.

Bón 7-10kg Urê + 3-4kg Kali

Pha 35ml MEGAPHOS hoặc 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước.

Trả lời