QUY TRÌNH TRỒNG DƯA HẤU

Bộ rễ dưa hấu rất yếu, đất cần nhiều hữu cơ để phát triển. Do đó, suốt vụ Dưa hấu luôn luôn cần hữu cơ. Trộn 500 gram TRICHO ENDIM với 1 tấn phân hữu cơ hoai mục để bón lót giúp hạn chế nấm bệnh, tuyến trùng.

Cứ 15 ngày, pha 20 gram TRICHO ENDIM vào bình 20 lít tưới lên lá và gốc sẽ giúp dây Dưa hấu to khỏe, bộ lá xanh bền bóng mượt, chống chạy dây và héo dây.

Sau khi trồng: thúc dưa bén rễ pha 35ml SIKAYCHI vào bình 20 lít tưới vào gốc, để phát triển mạnh thân lá, pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL cho bình 20 lít, phun ướt toàn bộ lá, lúc trời mát, phun 1 – 2 lần cách nhau 5 ngày.

Thời kỳ dưa phân hóa mầm hoa (sau trồng 15 – 20 ngày): pha 35ml MEGAPHOS cho bình 20 lít, phun ướt toàn bộ lá, lúc trời mát, chỉ phun 1 lần.

Kích thích hoa ra rộ để giúp thụ phấn bổ sung (úp nụ) hiệu quả cao: pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL cho bình 20 lít, phun ướt toàn bộ lá, lúc trời mát.

Giai đoạn đầu trái lớn chậm: Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL cho bình 20 lít, phun ướt toàn bộ lá, lúc trời mát, các lần phun cách nhau 5 – 7 ngày.

Giai đoạn trái lớn nhanh, chống méo trái: pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL cho bình 20 lít, phun ướt toàn bộ lá và trực tiếp lên trái, lúc trời mát, các lần phun cách nhau 5 – 7 ngày.

Giai đoạn trái lớn nhanh, rất dễ gây ra nứt trái, nên phun xen kẽ 1 – 2 lần Canxi.

Khi trái dưa đã lớn hết cỡ, Dưa hấu tích lũy đường (độ ngọt) và tạo cát, pha 35ml BIOKSI cho bình 20 lít, phun 1-2 lần cách nhau 5 ngày.

Trước khi thu hoạch 3-5 ngày, nếu nhu cầu cầ vỏ dưa bóng đẹp, phun 1-2 lần BIOMINO.

Trả lời