QUY TRÌNH TRỒNG ĐẬU XANH

XỬ LÝ HẠT GIỐNG

Pha 35ml SIKAYCHI cho 20 lít nước để ngâm hạt giống 4-6 giờ.

Vớt hạt ra rửa sạch rồi đem gieo.

BÓN LÓT (10.000m2)

Phân chuồng 15-20 tấn + 2000 gr TRICHO ENDIM + 300-350Kg Super Lân

THÚC LẦN 1 (cây có 3 lá thật/7-10 ngày sau gieo)

Bón 50-100Kg Urê + 50Kg KCl. Bón cách xa gốc ít nhất 10cm, kết hợp làm cỏ, vun gốc, lấp phân.

Pha 35ml LASILAT + 35 ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 2 (20 ngày sau gieo)

Bón 100-200Kg Urê + 75-125Kg KCl. Bón cách xa gốc ít nhất 10cm, kết hợp làm cỏ, vun gốc, lấp phân.

Pha 35ml LASILAT + 35 ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 3 (Sau đậu trái rộ)

Bón 100-200Kg Urê + 50-125Kg KCl. Bón cách xa gốc ít nhất 10cm, kết hợp làm cỏ, vun gốc, lấp phân.

Pha 35ml LASILAT + 35 ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước.

TRƯỚC THU HOẠCH 30 NGÀY:

Pha 35ml BIOKSI cho bình 20 lít nước. Phun 2 lần cách nhau 7-10 ngày.

Trả lời