QUY TRÌNH TRỒNG ĐẬU NÀNH

XỬ LÝ HẠT GIỐNG

Pha dung dịch thuốc Viben C (tỷ lệ 1/1000) và pha 35ml SIKAYCHI cho 20 lít nước để ngâm hạt giống 15-30 phút.

Vớt hạt ra rửa sạch nhớt rồi đem gieo.

BÓN LÓT (1000m2)

Phân chuồng 4-5 tấn + 500g TRICHO ENDIM

Super Lân 20-30Kg +3-4Kg Ur ê + 10-15Kg Kali.

THÚC LẦN 1 (cây có 3-4 lá thật)

Bón 1-1.5Kg Urê

Pha 35ml LASILAT + 35 ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 2 (sau lần 1 khoảng 10 ngày)

Bón 1-1.5Kg Urê

Pha 35ml LASILAT + 35 ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước. Phun 1 lần để giúp phát triển nhánh tối đa.

TẠO MẦM HOA (sau lần 2 khoảng 10 ngày)

Bón 1-2Kg DAP

Pha 35ml MEGAPHOS cho bình 20 lít nước để tạo mầm hoa tối đa.

HỖ TRỢ ĐẬU NHIỀU TRÁI

Pha 35ml LASILAT + 35 ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước. Phun 1-2 lần cách nhau 7 ngày.

HẠT ĐẬU TO-CHẮC-NO-MẨY

Trước 30 ngày thu hoạch, pha 35ml BIOKSI cho bình 20 lít nước, phun 2 lần cách nhau 7 ngày.

Trả lời