QUY TRÌNH TRỒNG ĐẬU ĐŨA – ĐẬU COVE

XỬ LÝ HẠT GIỐNG

Pha 35ml SIKAYCHI cho 20 lít nước để ngâm hạt giống trong 20-30 phút. Vớt hạt ra, rửa sạch để ráo nước rồi đem gieo.

BÓN LÓT (1000 m2)

Phân chuồng 1-1.5 tấn +Super Lân 15-20Kg + Kali 10Kg + 500 gram TRICHO ENDIM.

PHỤC HỒI CÂY SAU TRỒNG (HỒI XANH)

Pha 35ml SIKAYCHI vào bình 20 lít, tưới đều lên gốc nhằm ra rễ. Phun 2 lần cách nhau 5 – 7 ngày.

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN THÂN LÁ

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

TẠO MẦM HOA

Pha 35ml MEGAPHOS hoặc 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước.

GIAI ĐOẠN RA HOA

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

NUÔI THÚC TRÁI

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun 2 lần cách nhau 7 ngày.

Pha 35ml BIOMINO vào bình 20 lít nước. Phun 1 lần.

Ngay sau mỗi đợt thu hoạch: bón phân và phun trở lại từ bước TẠO MẦM HOA để thúc lứa hoa tiếp theo.

Trả lời