QUY TRÌNH TRỒNG CỦ CẢI

BÓN LÓT (1.000 m2)

Phân chuồng 1.5-2 tấn + 20-25Kg Super Lân + 500 gram TRICHO ENDIM.

TỈA LẦN 1 (Cây có 2-3 lá thật)

Tỉa định hình cây

Pha 35ml SIKAYCHI vào bình 20 lít, tưới đều lên củ nhằm ra rễ.

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

TỈA LẦN 1 (Cây có 2-3 lá thật)

Tỉa để lại khoảng cách 15-20cm, xới phá váng nếu đất bị bí.

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun 1-2 lần cách nhau 7 ngày.

THÚC CỦ LỚN NHANH

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun 2 lần cách nhau 7 ngày.

TRƯỚC THU HOẠCH (15-20 ngày).

Pha 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước. Phun 1-2 lần cách nhau 7 ngày.

Trả lời