QUY TRÌNH TRỒNG CÀ RỐT

XỬ LÝ HÀNH GIỐNG

Cho hạt vào túi vải đập nhẹ và vò kỹ cho gãy hết lông. Ngâm vào dung dịch SIKAYCHI (pha 35ml vào 20 lít nước) trong 2-3giờ thì vớt ra trộn với mùn (tỷ lệ 1:1). Cho vào chậu tưới ẩm rồi đậy lại, đến 8-10 giờ sau tưới ẩm lại. 2 ngày sau đem gieo.

BÓN LÓT (1.000 m2)

Phân chuồng 2 -2.5 tấn + Urê 3-4Kg + 12-18Kg Super Lân + Kali 8-10kg + 500 gram TRICHO ENDIM.

Vôi 100Kg (bón trước khi cày đất, không trộn với phân khác)

NGAY SAU TRỒNG

Pha 35ml SIKAYCHI vào bình 20 lít, tưới đều lên củ nhằm ra rễ.

THÚC LẦN 1 (Cây cao 5-8cm).

Xới đất, tỉa lần 1.

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 2 (Cây cao 12-15cm).

Tỉa lần 2. Khoảng cách cây 10-12cm, khoảng cách hàng 20cm.

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

THÚC CỦ LỚN NHANH

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun 2 lần cách nhau 7 ngày.

TRƯỚC THU HOẠCH (15-20 ngày).

Pha 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước. Phun 1-2 lần cách nhau 7 ngày.

Trả lời