QUY TRÌNH TRỒNG CÀ PHÊ

CHĂM SÓC VƯỜN CÀ PHÊ SAU THU HOẠCH

Nguyên tắc tỉa cành – tạo tán:

Tỉa bỏ cành tăm, cành sâu bệnh, cành mọc ngược, cành khô, cành bị che rợp, nhằm cho cành lá nhận đầy đủ ánh sáng, tạo cho cây cà phê phát triển tán cân đối theo bốn phía.

Thông thường nên cắt bỏ những cành mới mọc sát trong thân, tỉa bỏ dần các cành sát mặt đất, những cây bị khuyết tán thì nuôi thêm chồi mới để tạo lại tán. Hằng năm sau khi thu hoạch cần tiến hành bấm tỉa cành kỹ.

Các cành vươn dài nên bấm ngoài các điểm phân cành nhằm giúp phát sinh các cành mới. Những lần tỉa cành trong mùa mưa chủ yếu là tỉa bỏ các cành non mới ra không phù hợp (cành lông chim).

Lưu ý: tốt nhất là để qua  mùa khô mới bấm tỉa cành, vì sẽ giúp cho cây Cà phê chịu đựng trong mùa khô tốt hơn.

BÓN PHÂN:

Phân chuồng – phân hữu cơ: tốt nhất là bón hàng năm. 5 tấn phân chuồng + 1000g TRICHO ENDIM để bón.

Phân hóa học: đối với Cà phê kinh doanh, lượng phân bón cho 1hecta theo công thức (tính nguyên chất) là 400Kg N – 200Kg P2O5 – 400Kg K2O. có thể sử dụng phân đơn hoặc phân hỗn hợp NPK để bón.

Bón phân đơn (tính cho 1hecta)

Lần 1(tháng 4-5): 300Kg SA + 100-150 Ur ê + 250Kg Kali

Lần 2(tháng 7-8): 300-350Kg Ur ê + 300Kg Kali + 500-700Kg Lân Văn Điển

Lần 3(tháng 9-11): 250Kg Ur ê + 250Kg Kali + 500-700Kg Lân Văn Điển

Lưu ý: không nên trộn chung phân Lân với SA

Bón phân NPK chuyên dùng:

Có nhiều loại để chọn, cũng bón 3 lần như trên, mỗi lần bón 700-900Kg/hecta. Phân chuyên dùng có ưu điểm là không mất thời gian trộn, Tỷ lệ NPK cân đối. Nếu bón phân NPK, nên bón thêm phân Urê, SA kết hợp trong các lần tưới để bổ sung dinh dưỡng cho cây Cà phê (có thể bón 1-2 lần, lượng bón 100-200g/cây/lần).

Tùy theo năng suất, sự sinh trưởng vườn cây, có thể tăng giảm lượng phân theo khuyến cáo.

HỖ TRỢ CHO VƯỜN CÀ PHÊ RA HOA SỚM – ĐỒNG LOẠT & CHO NĂNG SUẤT CAO

Đặc điểm ra hoa tự nhiên của Cà phê là khi trái bắt đầu chín đã có quá trình phân hóa mầm hoa và mầm hoa tiếp tục phát triển vào giai đoạn sau thu hoạch, khi có nước (do mưa hoặc tưới) và phân bón đầy đủ trở lại thì hoa sẽ nở. Do đặc tính đặc biệt này của Cà phê, nên các lần bón phân và xử lý qua lá là rất quan trọng, vì ngoài cung cấp dinh dưỡng cho cây còn tính sao cho giúp Cà phê phân hóa mầm hoa đầy đủ khi mà trái Cà phê vẫn còn trên cây, chưa thu hoạch.

Cà phê ra hoa đồng loạt, ngoài vấn đề dễ chăm sóc và quản lý sâu bệnh mà quan trọng hơn là Cà phê chín đồng loạt, dễ thu hoạch và giá trị Cà phê cao hơn nhiều.

TRƯỚC KHI THU HOẠCH 15 -20 NGÀY HOẶC CHẬM NHẤT LÀ SAU KHI THU HOẠCH

Pha 35ml MEGAPHOS cho bình 20 lít nước, phun ít nhất 1 lần. Nhằm hỗ trợ cà phê phân hóa mầm hoa hoàn toàn.

SAU THU HOẠCH

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước, phun mỗi 10-15 ngày/lần cho tới trước khi ra hoa.

SAU RA HOA

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL cho bình 20 lít nước, phun mỗi 10-15 ngày/lần cho tới khi thu hoạch.

Xen kẽ pha 35ml BIOMINO cho bình 20 lít nước, phun mỗi 20-30 ngày/lần cho tới khi thu hoạch.

GIAI ĐOẠN VÔ NHÂN

Pha 35ml BIOKSI cho bình 20 lít nước, phun 2 lần cách nhau 10 ngày trước khi thu hoạch 1 tháng.

Tưới gốc:

Định kỳ 2 tháng dùng TRICHO ENDIM lên thân, cành, lá, rễ và khắp vườn để tăng cường vi sinh và nấm đối kháng hạn chế nấm bệnh, tuyến trùng. Pha 35ml SIKAYCHI cho bình 20 lít nước để tăng cường phát triển bộ rễ khỏe mạnh.

Trả lời