QUY TRÌNH TRỒNG CÀ PHÁO – CÀ TÍM – CÀ TRẮNG

XỬ LÝ HẠT GIỐNG

Pha 35ml SIKAYCHI cho 20 lít nước để ngâm hạt giống trong 30 phút. Vớt hạt ra, rửa sạch để ráo nước rồi đem gieo.

BÓN LÓT (1000 m2)

Phân chuồng 1 tấn + Urê 2Kg +Super Lân 10-15Kg + 500 gram TRICHO ENDIM.

PHỤC HỒI CÂY SAU TRỒNG (HỒI XANH)

Pha 35ml SIKAYCHI vào bình 20 lít, tưới đều lên gốc nhằm ra rễ. Phun 2 lần cách nhau 5 – 7 ngày.

THÚC LẦN 1 (10-15 ngày sau trồng)

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

PHÂN HÓA MẦM HOA (sau trồng 1 tháng)

Pha 35ml MEGAPHOS hoặc 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước.

RA HOA – ĐẬU TRÁI

Khi hoa ra lác đác. Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

NUÔI THÚC TRÁI

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun 2 lần cách nhau 7 ngày.

Pha 35ml BIOMINO vào bình 20 lít nước. Phun 1 lần.

THU HOẠCH

Pha 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước. Phun 1-2 lần, trước thu hoạch 7-10 ngày.

Ngay sau mỗi đợt thu hoạch: bón phân và phun trở lại từ bước RA HOA- ĐẬU TRÁI để thúc lứa hoa tiếp theo.

Trả lời