QUY TRÌNH TRỒNG CÀ CHUA

XỬ LÝ HẠT GIỐNG

Pha 35ml SIKAYCHI cho 20 lít nước để ngâm hạt giống trong 20 phút. Vớt hạt ra, rửa sạch để ráo. Gói vào khăn ẩm rồi cho vào chén đậy lại. Ủ khoảng 2-3 ngày.

BÓN LÓT (1.000 M2)

Phân chuồng 2-3 tấn + NPK 5Kg +Super Lân 40Kg + 500 gram TRICHO ENDIM.

Vôi 100Kg (bón trước khi cày đất, không trộn với phân khác).

PHỤC HỒI CÂY SAU TRỒNG (HỒI XANH)

Pha 35ml SIKAYCHI vào bình 20 lít, tưới đều lên gốc nhằm ra rễ. Phun 2 lần cách nhau 5 – 7 ngày.

THÚC LẦN 1 (10-15 ngày sau trồng)

Bón 7-8kg Urê + 7-8Kg Kali + 5Kg NPK

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

TẠO MẦM HOA (lúc hình thành nụ)

Pha 35ml MEGAPHOS hoặc 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước.

THÚC LẦN 2 (hoa ra rộ)

Bón 7-8kg Urê + 7-8Kg Kali + 5Kg NPK

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

NUÔI THÚC TRÁI

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun 2 lần cách nhau 7 ngày.

Pha 35ml BIOMINO vào bình 20 lít nước. Phun 1 lần.

Ngay sau mỗi đợt thu hoạch: bón phân và phun trở lại từ bước THÚC LẦN 1 của quy trình này cho đến cuối vụ Cà Chua.

Bón 7-8kg Urê + 7-8Kg Kali + 5Kg NPK

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun 1-2 lần cách nhau 5-7 ngày.

 

Trả lời