QUY TRÌNH TRỒNG BÍ ĐỎ

XỬ LÝ HẠT GIỐNG

Pha 35ml SIKAYCHI cho 20 lít nước để ngâm hạt giống trong 2-3 giờ. Vớt hạt ra, rửa sạch để ráo. Đem ủ đến khi nứt nanh mới đem trồng.

BÓN LÓT (1000 m2)

Phân chuồng 4-5 tấn + Super Lân 50Kg + Kali 30Kg + 1000 gram TRICHO ENDIM.

Vôi 0.5-1 Tấn (bón trước khi cày đất, không trộn với phân khác).

PHỤC HỒI CÂY SAU TRỒNG (HỒI XANH)

Pha 35ml SIKAYCHI vào bình 20 lít, tưới đều lên gốc nhằm ra rễ. Phun 2 lần cách nhau 5 – 7 ngày.

THÚC LẦN 1 (Cây dài 40-50cm)

Bón 20g Urê + 30g Kali/gốc, kết hợp xới xáo, vun gốc.

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

TẠO MẦM HOA

Bí đỏ hoa đực rất nhiều, nhưng đôi khi rất ít hoặc không có hoa cái. Pha 35ml MEGAPHOS hoặc 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước. Phun 1-2 lần cách nhau 5-7 ngày.

THÚC LẦN 2 (Khi cây đã có hoa cái)

Bón 70g Urê + 40-45g Kali/gốc

Vun gốc lần 2, khoanh dây hoặc bấm ngọn, tỉa nhánh và hoa đực.

HỖ TRỢ ĐẬU TRÁI

Thụ phấn bổ sung. Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun1-2 lần cách nhau 7 ngày.

NUÔI THÚC TRÁI

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun cách nhau 7 ngày tới trước khi thu hoạch.

Trước khi thu hoạch 15-20 ngày. Pha 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước. Phun 1-2 lần cách nhau 7 ngày.

Trả lời