QUY TRÌNH TRỒNG BÍ ĐAO – BÍ XANH – BÍ TRẮNG

XỬ LÝ HẠT GIỐNG

Pha 35ml SIKAYCHI cho 20 lít nước để ngâm hạt giống trong 1-2 giờ. Vớt hạt ra, rửa sạch để ráo, cho vào khăn sạch rồi gói lại bằng túi nylon. Ủ ở nhiệt độ 28-30C, khi hạt nứt nanh mới đem trồng hoặc ươm bầu.

BÓN LÓT (1000 m2)

Phân chuồng 1-2 tấn + NPK 50Kg + Super Lân 40-50Kg + 500 gram TRICHO ENDIM.

Vôi 100Kg (bón trước khi cày đất, không trộn với phân khác).

PHỤC HỒI CÂY SAU TRỒNG (HỒI XANH)

Pha 35ml SIKAYCHI vào bình 20 lít, tưới đều lên gốc nhằm ra rễ. Phun 2 lần cách nhau 5 – 7 ngày.

THÚC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN THÂN LÁ

Định kỳ 9-10 ngày bón Urê 1 lần.

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước.

CHUẨN BỊ RA HOA

Pha 35ml MEGAPHOS hoặc 35ml BIOKSI vào bình 20 lít nước.

GIAI ĐOẠN RA HOA RỘ

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun 1-2 lần cách nhau 7 ngày.

GIAI ĐOẠN NUÔI TRÁI

Định kỳ 9-10 ngày bón gốc 1 lần, chú ý tăng cường Kali.

Pha 35ml LASILAT và 35ml PHYTOBAL vào bình 20 lít nước. Phun cách nhau 7 ngày.

Ngay sau khi thu hoạch: bón phân và phun trở lại từ bước CHUẨN BỊ RA HOA của quy trình này cho đến cuối vụ.

Trả lời