TRICHO ENDIM CHO ỚT, CÀ TÍM, DƯA HẤU

TRICHO ENDIM TRÊN CÂY ỚT:

Pha 20gram TRICHO ENDIM và 35 ml SIKAYCHI cho bình 20 lít nước, tưới trực tiếp lên ớt con mới được 2-3 lá thật. 7 – 10 ngày sau khi ớt được đưa ra trồng ngoài ruộng, ớt đã bén rễ, tiếp tục tưới trực tiếp lên cây với liều lượng 20gram TRICHO ENDIM và 35 ml SIKAYCHI cho bình 20 lít nước.

Sau đó, định kỳ mỗi 30 ngày pha 20gram TRICHO ENDIM cho bình 20 lít nước, phun lên toàn bộ cây sẽ hạn chế rụng nụ và trái, ít phải phun xịt trừ bệnh hại khác, năng suất cao và thời gian thu hoạch kéo dài.

TRICHO ENDIM TRÊN CÂY CÀ TÍM:

Cây con: khi được 2 – 3 lá thật: Pha 20gram TRICHO ENDIM và 35 ml SIKAYCHI cho bình 20 lít nước, tưới trực tiếp lên ớt con mới được 2-3 lá thật.

Trồng ngoài đồng ruộng :

– Bón lót: trộn đều 200gram TRICHO ENDIM cho 1 tấn phân hữu cơ hoai mục và 50kg phân NPK.

– Bón thúc:

7-10 ngày sau trồng: Pha 20gram TRICHO ENDIM và 35 ml SIKAYCHI cho bình 20 lít nước, phun trực tiếp lên gốc cây, giúp cây mau ra rễ.

Sau đó, định kỳ mỗi 30 ngày, pha 20gram TRICHO ENDIM cho bình 20 lít nước, phun trực tiếp lên toàn bộ cây sẽ giúp cho cây không bị héo cây và chết.

TRICHO ENDIM TRÊN DƯA HẤU:

– Bón lót: trộn đều 200gram TRICHO ENDIM cho 1 tấn phân hữu cơ hoai mục. Lúc này TRICHO ENDIM sẽ giúp cây con phát triển tốt, bộ rễ mạnh và hạn chế các bệnh như héo cây con, diệt được nấm và vi khuẩn gây bệnh trong đất.

– Bón thúc:

Sau khi dưa hấu đạt 3 – 4 lá thật. Pha 20gram TRICHO ENDIM và 35 ml SIKAYCHI cho bình 20 lít nước, phun trực tiếp vào gốc dưa hấu sẽ hạn chế bệnh chết cây con và chạy dây.

Định kỳ 15 ngày, pha 20gram TRICHO ENDIM và 35 ml SIKAYCHI cho bình 20 lít nước phun trực tiếp lên lá và gốc nhằm mục đích giúp dây dưa phát triển bộ rễ mạnh để nuôi trái tốt, hạn chế bệnh chết dây, cây dưa khoẻ cho đến thu hoạch không phải sử dụng nhiều các thuốc trừ nấm.

Trả lời